دریافت و تکمیل فرم صورتجلسه انتخاب دبیر و اعضای شورای مرکزی

ﺳﻪشنبه, 24 آبان 01


اعضای شورای مرکزی انجمن‌ها لطفا نسبت به تکمیل فرم صورتجلسه انتخاب دبیر و اعضای شورای مرکزی اقدام کرده و  بعد از تکمیل به دفتر مرکزی انجمن‌های علمی دانشجویی (معاونت فرهنگی و اجتماعی) تحویل دهند.

گفتنی است فرم صورتجلسه انتخاب دبیر و اعضای شورای مرکزی را می‌توانید از لینک زیر دریافت کنید: 

 

https://farhangi.scu.ac.ir/Documents/Forms/cac3f79a248a4b9099b97919f005e9e0.doc