خشونت خانگی علیه زنان، بررسی حقوقی می‌شود - پلینک

خشونت خانگی علیه زنان، بررسی حقوقی می‌شود


شنبه, 06 آذر 1400

خشونت خانگی علیه زنان، بررسی حقوقی می‌شود

انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی با عنوان «بررسی حقوقی خشونت خانگی علیه زنان» را برگزار می‌کند

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز شنبه 6 آذر 1400 ساعت 20:30 با سخنرانی حسن فدایی، مدیر آموزشی کرسی حقوق بشر یونسکو و نماینده HCLA لاهه در بستر اسکای‌روم به نشانی https://www.skyroom.online/ch/arakuniversity/anjomanhoghoogh برگزار می‌شود.