نقش و جایگاه کاسی‌ها در فرهنگ و تمدن میان‌رودان برسی شد - پلینک

نقش و جایگاه کاسی‌ها در فرهنگ و تمدن میان‌رودان برسی شد


شنبه, 29 آبان 1400

نقش و جایگاه کاسی‌ها در فرهنگ و تمدن میان‌رودان برسی شد

نشست بررسی نقش و جایگاه کاسی‌ها در فرهنگ میان‌رودان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست توسط انجمن‌های علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، یاسوج، لرستان و رازی کرمانشاه برگزار شد.

گفتنی است نشست کاسی‌ها در فرهنگ میان‌رودان، روز پنج‌شنبه 27 آبان 1400 ساعت 20 در صفحه اینستاگرام انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.