کارگاه تدوین، ارسال و پیگیری مقاله - پلینک

کارگاه تدوین، ارسال و پیگیری مقاله


شنبه, 29 آبان 1400

کارگاه تدوین، ارسال و پیگیری مقاله

کارگاه تدوین، ارسال و پیگیری مقاله در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، « کارگاه تدوین، ارسال و پیگیری مقاله» توسط انجمن علمی دانشجویی علوم زیستی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.

در این دوره سرفصل‌هایی از جمله، آموزش ایجاد حساب کاربری در مجله‌های معتبر علمی، نحوه ارسال مقاله و پیگیری‌های لازم برای چاپ مقاله بیان می‌شود.

این کارگاه روز جمعه 28 آبان 1400 ساعت 16 تا 18 در بستر اسکای‌روم برگزار می‌شود.