آنچه باید درباره «حقوق و مراحل نشر» بدانید - پلینک

آنچه باید درباره «حقوق و مراحل نشر» بدانید


دوشنبه, 14 شهریور 1401

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «حقوق و مراحل نشر» برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز پنج‌شنبه 17 شهریور 1401، با سخنرانی دکتر سید عباس حسینی نیک، پژوهشگر حقوق مالکیت فکری، در صفحه اینستاگرام انجمن علمی دانشجویی حقوق به  نشانی law_scu برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز