انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز نشست «رزومه نویسی و کاریابی در ایران» را برگزار کرد. - پلینک

انجمن علمی دانشجویی روان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز نشست «رزومه نویسی و کاریابی در ایران» را برگزار کرد.


دوشنبه, 14 شهریور 1401

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست با سخنرانی علیرضا زارعی دانشجوی دکتری روان‌شناسی صنعتی و سازمانی همراه بود.

ازجمله سرفصل‌های این دوره می‌توان به «انواع رزومه»، «نحوه‌ی نگارش رزومه»، «کانال‌های استخدامی» و «نحوه‌ی کاریابی در ایران» اشاره کرد.

این نشست پنج‌شنبه ۱۰ شهریورماه ساعت ۱۷ به نشانی http://meeting.scu.ac.ir/anjoman۱/ برگزار شد.