آنچه باید درباره «اختیارات دولت در بازار سرمایه» بدانید - پلینک

آنچه باید درباره «اختیارات دولت در بازار سرمایه» بدانید


شنبه, 05 شهریور 1401

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «تبیین اختیارات دولت در بازار سرمایه» برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز یک‌شبه 6 شهریور 1401، ساعت 19، با سخنرانی دکتر محمد صادقی، دکترای حقوق خصوصی و نوید شیدایی، دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران در بستر اسکای‌روم برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز