برگزاری نشست «خاستگاه و تبارشناسی تمدن عیلام» در دانشگاه شهید چمران اهواز - پلینک

برگزاری نشست «خاستگاه و تبارشناسی تمدن عیلام» در دانشگاه شهید چمران اهواز


شنبه, 05 شهریور 1401

انجمن علمی دانشجویی باستان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «خاستگاه و تبارشناسی تمدن عیلام» برگزار کرد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز جمعه 4 شسهریور ساعت 20، با سخنرانی دکتر کامیار عبدی، عضو هیئت علمی گروه باستان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دکتر بهرنگ مکوندی، پژوشهشگر مستقل، در صفحه اینستاگرام انجمن علمی دانشجویی باستان‌شناسی برگزار شد.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز