برگزاری کارگاه «نسخه‌خوانی» در دانشگاه شهید چمران اهواز


یکشنبه, 30 مرداد 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 60

انجمن علمی دانشجویی ژنتیک بیوتکنولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره‌ای آموزشی با موضوع «نسخه‌خوانی» برگزار کرد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کارگاه روز شنبه 29 مرداد 1401، ساعت 13 با تدریس سید امین علی‌پور، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز و با سرفصل‌های آشنایی با تعریف قانونی داروخانه و اقلام مجاز برای فروش، نعریف نسخه و نحوه صحیح خواندن آن، فرآیند نسخه‌پیچی در داروخانه به منظور جلوگیری حداکثری از خطاهای دارویی، مروری بر اشکال دارویی، دسته‌بندی‌های مختلف داروها و آموزش اختصارات رایج در اصول نسخه‌‎خوانی، در بستر آدوبی کانکت برگزار شد.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز