کارگاه مقاله‌نویسی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود - پلینک

کارگاه مقاله‌نویسی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود


شنبه, 29 آبان 1400

کارگاه برخط آموزش مقاله‌نویسی

کارگاه مقاله‌نویسی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، «دوره آموزش مقاله‌نویسی» توسط انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود.
در این دوره سرفصل‌هایی از جمله، روش‌های پیدا کردن مجلات، پیدا کردن موضوعات تحقیق، نکات ضروری در نگارش مجلات، عوامل موثر در موفقیت نویسندگان مقالات و دیگر مطالب بیان می‌شود.

این کارگاه از روز 28 آبان 1400 هر جمعه به مدت 8 هفته از ساعت 19 تا 22 با تدریس احمد شریف زاده، مدرس دوره‌های بین‌المللی برگزار خواهد شد.