آغاز به کار کانون کارآفرینی در دانشگاه شهید چمران اهواز


چهارشنبه, 05 مرداد 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 60

کانون کارآفرینی در دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز به کار کرد

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این کانون در راستای حمایت از شعار سال یعنی «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین»، از مهرماه سال 1401 در دانشگاه شهید چمران اهواز شروع به کار می‌کند.

گفتنی است در جلسه شورای فرهنگی دانشگاه ضمن حمایت اعضای شورا از شروع به کار این کانون، بر حمایت ویژه از کانون کارآفرینی در راستای تحقق شعار سال، تاکید شد.

آرش حاجی نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز