تشکیل کمیته پوشش دانشگاه شهید چمران اهواز


ﺳﻪشنبه, 04 مرداد 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 69
کمیته پوشش دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل شد به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، روز سه‌شنبه ۵ مرداد ١۴٠١، ساعت ١٠، طبق مصوبه ٨٢٠ شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه‌ای با هدف تشکیل کمیته پوشش دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، که در امتداد این جلسه، موضوعاتی پیرامون توصیه‌نامه سیاستی و اجرایی پوشش دانشگاهی در دانشگاه‌ها مطرح شد و مواردی به تصویب رسید.