آنچه باید درباره «خوارج اباضی» بدانید


ﺳﻪشنبه, 21 تیر 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 50

انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «چگونگی تکوین امامت خوارج اباضی در عمان» را برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز سه‌شنبه 21 تیر 1401، با سخنرانی دکتر بهادر قیم، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، در صفحه ایسنتاگرام انجمن تاریخ به نشانی History_scu برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز