«مجبوریم» در دانشگاه شهید چمران اهواز؛ تحليل حقوقی می‌شود


چهارشنبه, 15 تیر 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 50

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، تحلیلی حقوقی بر فیلم سینمایی «مجبوریم»،  به کارگردانی رضا درمیشیان ارایه می‌دهد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز چهارشنبه ١۵ تیر ١۴٠١، ساعت ٢٠ با سخنرانی دکتر محمود عباسی، رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دکتر آرین قاسمی، پژوهشگر پسا دکتری حقوق کودک، به صورت برخط (آنلاین) در صفحه اینستاگرام انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز به نشانی Law_scu برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز