آنچه باید درباره «مسیر شغلی در رشته روانشناسی» بدانیم


چهارشنبه, 08 تیر 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 58

انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «مسیر شغلی در رشته روانشناسی» برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز چهارشنبه ١۵ تیر ١۴٠١، ساعت ١٨، با سخنرانی علی‌رضا زارعی، دانشجوی دکتری روان‌شناسی صنعتی سازمانی و با محوريت "مسیر شغلی روان‌شناسی"، "گرایش‌های مختلف روان‌شناسی"، "مسیر شغلی روان‌شناسی بالینی"، " مسیر شغلی روان‌شناسی صنعتی و سازمانی"، " موفقییت در مسیر شغلی روان‌شناسی"، در بستر برخط (آنلاین)، برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز