بررسی نقش ژنتیکی ورزش بر ناباروری - پلینک

بررسی نقش ژنتیکی ورزش بر ناباروری


شنبه, 29 آبان 1400

نقش ژنتیکی ورزش بر ناباروری بررسی می‌شود

آکادمی ژنتیک ایران به همراه انجمن علمی دانشجویی علوم زیستی دانشگاه شهید چمران اهواز، نقش ژنتیکی ورزش بر ناباروری را بررسی می‌کند

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست با محوریت بررسی برخی از ژن‌های موثر در باروری مردان، میزان تاثیر سبک زندگی در ناباروری، نقش موثر ژنتیک و اپی‌ژنتیک در پیشگیری و درمان ناباروری مردان، میزان تاثیر ورزش بر تغییر بیان ژن‌ها و نیز بررسی نقش مکمل‌های ورزشی بر ناباروری برگزار خواهد شد.

باید اشاره کرد که این نشست روز جمعه 28 آبان 1400 با سخنرانی خانم فاطمه افخمی بر روی بستر اسکای روم برگزار می‌شود.