معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در «فراق یار» است


چهارشنبه, 11 خرداد 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 92

دفتر فعالیت‌های قرآنی دانشگاه شهید چمران اهواز، آزمون وصیت‌نامه امام خمینی (ره) با عنوان «فراق یار» را برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این آزمون روز 14 خرداد 1401، ساعت 19، ویژه دانشجویان و کارکنان در بستر مجازی (آنلاین) به نشانی https://farhangi.scu.ac.ir/Exams/ExamRegister/17 برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز