«سزارین در دام‌های بزرگ» در دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی می‌شود


شنبه, 31 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 48

انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «بررسی مقایسه‌ای سزارین در دام‌های بزرگ» برگزار کرد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز شنبه 31 اردیبهشت 1401، ساعت 12 با سخنرانی دکتر بهنام نظری، رزیدنت جراحی دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز در کلاس شماره 3 دانشکده دامپزشکی برگزار شد.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز