انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز به «دیار شهریاران» سفر می‌کند


شنبه, 31 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 49

انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «بررسی شاهنامه‌خوانی در غرب ایران؛ از کرمانشاه تا خوزستان» برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز پنج‌شنبه 5 خرداد 1401، ساعت 20 با سخنرانی دکتر حامد صافی، پژوهشگر ادبی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، در صفحه اینستاگرام انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز به نشانی History_Scu برگزار می‌شود.

گفتنی است دبیری این نشست را فخرالدین حجازی، دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز به عهده دارد.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز