برگزاری نشست «بررسی آلاینده‌های محیطی» در دانشگاه شهید چمران اهواز


دوشنبه, 26 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 48

کانون محیط زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «بررسی آلاینده‌های محیطی» را برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401، ساعت 12:30، با با سخنرانی کبری عرفانی‌نیا، دانشجوی دکتری مهندسی علوم باغبانی، در کلاس سمعی و بصری شماره 1 دانشکده کشاورزی برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز