انتخابات انجمن‌ اسلامي دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تمديد شد - پلینک

انتخابات انجمن‌ اسلامي دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تمديد شد


یکشنبه, 23 آبان 1400

♦️ انتخابات انجمن‌ اسلامي دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تمديد شد.

🔰 به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رسانیم انتخابات انجمن‌ اسلامي دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز تا ساعت ١٨روز يكشنبه ٢٢آبان تمدید شد.

📝 علاقه‌مندان براي اطلاعات بیشتر به سامانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز به نشانی http://farhangi.scu.ac.ir مراجعه فرمایید.