آنچه باید درباره «تکامل در حوزه زیست‌شناسی» بدانیم


جمعه, 23 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 46

انجمن علمی دانشجویی علوم‌زیستی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «تکامل در حوزه زیست‌شناسی» برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز دوشنبه 26 اردیبهشت 1401، ساعت 10 با سخنرانی دکتر خاتمی، دکتری ژنتیک مولکولی و با محوریت "مفهوم تکامل"، "رابطه تکامل و سایر علوم"، "شواهدی از تکامل"، "جمعیت و تکامل"، و "تکامل خرد و کلان"، در تالار بینش دانشکده علوم (راهرو گروه ژنتیک)، برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز