ساختمان «سه‌گوش» اهواز، میزبان بازدیدکنندگان


پنجشنبه, 22 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 47

گروه مهندسی معماری دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهدسی معماری این دانشگاه، روایتی متفاوت از دانشگاه جندی‌شاپور ارائه کرد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، بازدید از ساختمان «سه‌گوش» اهواز، که به عنوان "رویداد اول" از این برنامه‌ در نظر گرفته شده است، روز پنج‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ با محوریت "آشنایی با پیشینه دانشگاه جندی‌شاپور (دانشگاه شهید چمران اهواز و علوم پزشکی جندی‌شاپور کنونی)"، "آشنایی با معماری و ساختمان‌های دانشگاه جندی‌شاپور"، "مروری بر معماری و حیات سپری شده ساختمان سه‌گوش از ابتدا تا کنون"، "بازدید از وضعیت کنونی بیرون و دورن ساختمان سه‌گوش" و با روایتگری دکتر محمدابراهیم مظهری و دکتر روح‌الله مجتهدزاده، استادیاریان گروه مهندسی دانشگاه شهید چمران اهواز و مهندس وحید آقایی، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات معماری دانشگاه تهران و پژوهشگر تاریخ معماری و شهر در دوره معاصر برگزار شد.

گفتنی است ساختمان سه‌گوش در سال ۱۳۰۹ به ‌عنوان مقر بانک ملی مرکزی اهواز افتتاح شد، در سال ۱۳۱۱ مقر اداره حکومتی ولایت (استانداری) بود و در سال ۱۳۲۱ به مقر ارتش متفقین در خوزستان (در زمان اشغال اهواز در جنگ جهانی دوم) تبدیل شد. این ساختمان در سال ۱۳۳۰ مقر سازمان آمریکایی اصل چهار (Point four) ترومن، ستاد استانداری خوزستان، ستاد فرمانداری اهواز و اداره کل دارایی خوزستان بود.
ساختمان سه‌گوش در سال ۱۳۳۶ به مبلغ ۲ میلیون و دویست هزار تومان از بانک ملی ایران خریداری و به دانشکده پزشکی دانشگاه جندی‌شاپور تبدیل شد. سه‌گوش از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ دانش‌سرای عالی تربیت دبیر، مرکز علوم پایه دانشگاه جندی‌شاپور، مرکز علمی و سمعی بصری دانشگاه جندی‌شاپور، دانشکده علوم و سازمان مرکزی این دانشگاه بود.
کاربری این ساختمان در سال ۱۳۵۰ به دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی دانشگاه جندی‌شاپور تبدیل و در سال ۱۳۸۹ تخلیه و به دانشکده ادبیات و علوم انسانی واقع در دانشگاه شهید چمران منتقل شد.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز