کانون ادبی دانشگاه شهید چمران اهواز، هر چهارشنبه «به وقت داستان» است


چهارشنبه, 21 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 50

کانون ادبی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی هفتگی با عنوان «به وقت داستان» را با هدف خوانش و بحث پیرامون داستان برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست از روز چهارشنبه 21 اردیبهشت 1401، به صورت هفتگی راس ساعت 12 با هدایتگری محبوبه قانعی، دبیر کانون ادبی دانشگاه شهید چمران اهواز، در کلاس شماره 2 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز