گزارش تصویری «رصد ماه شوال در رصدخانه دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز»


پنجشنبه, 15 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 49

رصد ماه شوال در رصدخانه دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز توسط گروه فیزیک این دانشگاه و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه انجام شد.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، گروهی از کارشناسان گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز از ساعت ۱۹:۳۰ شامگاه یکشنبه همزمان با دیگر نقاط استان و کشور برای رصد ماه شوال در رصدخانه دانشکده علوم مستقر شدند و به رصد ماه شوال پرداختند.