آنچه باید درباره «اختلالات روانی» بدانیم، در دانشگاه شهید چمران اهواز


پنجشنبه, 15 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 45

انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی و انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «اختلالات روانی از آثار بالینی تا پیامدهای کیفری» برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز شنبه 17 اردیبهشت 1401، ساعت 20 با سخنرانی سید حجت نبوی، پژوهشگر حقوق جزا و جرم‌شناسی و دکتر مرتضی امیدیان، دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، در بستر برخط (آنلاین) به نشانی https://meeting.scu.ac.ir/shora_farhangi/daneshgah/ برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز