برگزاری نشست «تدوین طرح کسب‌و‌کار فناورانه» در دانشگاه شهید چمران اهواز


پنجشنبه, 15 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 69

انجمن علمی دانشجویی علوم پایه و پاتوبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز، همزمان با نخستین جشنواره ملی دانشجویی «علوم و فناوری سلول‌های بنیادی»، نشست «تدوین طرح کسب‌و‌کار فناورانه» را برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز پنج‌شنبه 15 اردیبهشت 1401، ساعت 10 با سخنرانی دکتر امین کرندی، مدیر شتاب‌دهنده مزید و دانش‌پژوه دکتری اقتصاد و با محوریت "تعریف طرح کسب‌و‌کار، تعریف انواع سرمایه‌گذاری ثابت و متغیر، معرفی سرفصل‌های هزینه‌ای، روش تخمین درآمد، بهینه‌سازی طرح، توجیه اقتصادی و انواع پیوست‌ها" در بستر مجازی به نشانی NSCSST.SCU.AC.IR برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز