تحلیل حقوقی فیلم «نابخشودنی - The Unforgivable» در دانشگاه شهید چمران اهواز


یکشنبه, 11 اردیبهشت 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 41

انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری موسسه فرهنگی هنری حقوق و هنر، نشستی را با موضوع «تحلیل حقوقی فیلم نابخشودنی - The Unforgivable» برگزار می‌کند.

 

به گزارش خبرنگار فرهنگی دانشگاه شهید چمران اهواز، این نشست روز جمعه 19 اردیبهشت 1401 ساعت 21 با سخنرانی دکتر محمد حسنوند، عضو هیئت مدیره انجمن ایرانی حقوق اداری و مدرس دانشگاه، در بستر اینستاگرام برگزار می‌شود.

 

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز