تمدید مهلت اعلام کاندیداتوری کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی تا تاریخ 16 آبان ماه 1400 - پلینک

تمدید مهلت اعلام کاندیداتوری کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی تا تاریخ 16 آبان ماه 1400


شنبه, 15 آبان 1400

مهلت اعلام کاندیداتوری کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی تا تاریخ 16 آبان ماه تمدید شد.

زمان اعلام نامزدی در انتخابات:
8 الی ۱6 آبان‌ماه 1400

زمان برگزاری انتخابات: 
28 آبان‌ماه 1400

برای اعلام نامزدی و اطلاعات بیشتر به سامانه‌ی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به نشانی Farhangi.scu.ac.ir مراجعه کنید.