بیست و سومین دوره انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی - پلینک

بیست و سومین دوره انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی


شنبه, 08 آبان 1400
بیست و سومین دوره انتخابات کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی
 
زمان اعلام نامزدی در انتخابات:
۸ الی ۱۴ آبان‌ماه ۱۴۰۰
 
زمان برگزاری انتخابات: 
۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۰
 
برای اعلام نامزدی و اطلاعات بیشتر به سامانه‌ی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به نشانی Farhangi.scu.ac.ir مراجعه کنید.