فراخوان ثبت‌نام دوازدهمین دوره‌ی انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران - پلینک

فراخوان ثبت‌نام دوازدهمین دوره‌ی انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران


شنبه, 10 مهر 1400

دوازدهمین دوره‌ی انتخابات انجمن‌ اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران

زمان نام‌نویسی:   شنبه ١٠تا 1٦مهر ۱۴۰۰

برای نام‌نویسی و کسب اطلاعات بیشتر نام و نام خانوادگی خود را به شماره 09160321074 پیامک کنید.

گفتنی است این انتخابات به صورت الکترونیکی و از طريق سامانه  https://farhangi.scu.ac.ir برگزار می‌شود.