افزایش سهم مشارکت دانشجویان در انتخابات کانون‌های دانشگاه شهید چمران اهواز


ﺳﻪشنبه, 24 آبان 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 53

سهم مشارکت دانشجویان در انتخابات کانون‌های دانشگاه شهید چمران اهواز نسبت به سال گذشته افزایش یافت

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، انتخابات کانون‌های دانشگاه شهید چمران اهواز، درحالی به بیست‌و‌چهارمین ایستگاه خود رسید که مشارکت دانشجویان در این انتخابات با افزایش قابل توجهی همراه بود.

گفتنی است در این دوره از انتخابات کانون‌های دانشگاه شهید چمران اهواز، حدود یک هزار دانشجو برای انتخاب اعضای شورای مرکزی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی مشارکت داشتند، که در پایان بعد از رقابت 160 نامزد، تعداد 14 کانون تشکیل شد.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز