برگزاری آیین «نودانشجویان فیزیک» در دانشگاه شهید چمران اهواز


دوشنبه, 23 آبان 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 15

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز، آیین «نودانشجویان فیزیک» را برگزار می‌کند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، این آیین روز دوشنبه 23 آبان 1401، ساعت 12 در تالار بینش دانشکده علوم، با حضور مدیر گروه و اعضای هیئت علمی گروه فیزیک برگزار می‌شود.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز