مشارکت بیش از 2 هزار دانشجو در نوزدهمین دوره‌ انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز


شنبه, 21 آبان 1401 واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 71

بیش از 2 هزار دانشجو در برگزاری نوزدهمین دوره‌ انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، مشارکت داشتند.

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، فراخوان نامزدی در نوزدهمین دوره انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 27 مهر تا 1 آبان 1401 منتشر و بر اساس زمان‌بندی انجام‌شده این انتخابات در روزهای 19 و 20 مهرماه برگزار شد.
برای شرکت در این دوره از انتخابات انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز 422 نفر نامزد شدند که صلاحیت 387 نفر از آن‌ها تایید شد.

گفتنی است دوره‌ جدید فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، پس از انتخاب دبیر و اعضای کمیته‌ها آغاز می‌شود و تا پایان سال تحصیلی ادامه دارد.

آرش حاجی‌نجف / مسئول واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز