زينب بهروش
دبیر

هستي کميلي زاده
نائب دبیر

کيانا يونسي
شورای مرکزی

غزال اسکندري
شورای مرکزی

فردوس بهمئي
شورای مرکزی

نوشين شکاري
علی البدل

مريم عوض شوشتري
علی البدل