•انجمن علمی دانشجویی، مجموعه ای علمی و پژوهشی است که متشکل از دانشجویان علاقه مند به انجام فعالیت های داوطلبانه، نخبه و توانمند است که برای نیل به اهداف ذیل فعالیت میکنند:
•الف: ایجاد زمینه مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانشجویان
•ب: ترویج فرهنگ کار گروهی بین دانشجویان
•ج: برطرف نمودن شکاف میان دانشگاه با جامعه و صنعت و تحکیم روابط دانشگاه با مجامع ملی و بین المللی
 
•اهداف فعالیت
•با توجه به این امر که غایت و هدف "حقوق" نیل به عدالت است و با عنایت به اهداف کلی انجمن های علمی دانشجویی که پیش تر بیان شد، اهداف این انجمن به شرح زیراست:
•1- تقویت اقشار آسیب دیده جامعه از راه آگاه سازی آنان و جامعه از حقوق این اقشار
•2- پیاده سازی شیوه های نوین آموزش حقوق در دانشکده حقوق؛ مانند: آموزش همگانی حقوق (Street Law) – شیوه های شبیه سازی در حقوق و ...
•3- ارتقای سطح علمی دانشجویان
•4- تقویت ارتباط جامعه و دانشکده حقوق و کم کردن شکاف میان این دو
 

حوزه های فعالیت

آموزشی:

کارگاه ها و کلاس های تخصصی و علمی

رویداد علمی:

نمایشگاه – کنفرانس – مسابقات علمی – جشنواره – بزرگداشت – همایش – سمینار و ...

تولید محتوا:

نشریه – کتاب – صفحات مجازی – فیلم – نرم افزار و ...

فعالیت پژوهشی:

تحقیق – مطالعه - پژوهش

ترویج و حمایت از کارآفرینی و کسب و کارهای نو (استارت آپ ها)

خلاقیت علمی:

اختراع – ابتکار – خلاقیت – نوآوری و ...

گفت و گوی علمی و تخصصی:

کرسی آزاد اندیشی – مناظره – هم اندیشی – بحث و تبادل نظر و ...

ارتباطات و همکاری های علمی:

جلسات انجمن – همکاری با دیگر انجمن ها و مراکز علمی و اجتماعی – ارتباطات میان رشته ای

 یاسین زیبایی
استاد راهنما

مرتضي عموري
دبیر

سارا اسکندري
شورای مرکزی

سيده فاطمه مصدق
شورای مرکزی

محمدرضا خادم اردکاني
علی البدل

فردين عيسوي
شورای مرکزی

شيرين زيارتي
نائب دبیر

سيده ياسمين غرابي
علی البدل

لوگوی انجمن