کانون هلال احمر دانشگاه شهید چمران اهواز ، زیرمجموعه کانون‌های اجتماعی است که در جهت تلاش برای تسکین آلام بشری ، تامین احترام انسان ها ، کوشش برای برقراری دوستی ، تفاهم و صلح پایدار میان ملت ­ها و همچنین حمایت از زندگی و سلامت انسان­ ها در قالب ضوابط اساسنامه به منظور تحقیق اهداف سازمان جوانان جمعیت هلال احمر و دانشگاه­ ها در بخش کانون‌های فرهنگی،دینی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز فعالیت می‌کند. نشانی صفحه رسمی اینستاگرام کانون هلال احمر: helal_scu


محمد مهدي رضائي ميرقايد
دبیر

ارمين رحماني
شورای مرکزی

سيده فاطمه ضرغام فر
نائب دبیر

راضيه مقتدر
شورای مرکزی

زينب علامه نژاد
شورای مرکزی

فاطمه فرج زاده
علی البدل

محمدامين چلداوي
علی البدل

طرح عیدانه کودکان کار،اهدا لباس به کودکان کار
نشست و کارگاه تخصصی عامل ضد رویش(پاد رویش) در هفته فرهنگی چهارمین جشنواره دانشگاهی رویش
پویش یک قلک پر از آجر یک قلک پر از کتاب
آموزش مهارت های پایه داوطلبی

01/02/18 کانون هلال احمر محمد مهدي رضائي ميرقايد

هدف از مطالعه این کتابچه آشنایی با نهضت بين المللی صليب سرخ و هلال احمر،چگونگی انجام خدمات داوطلبانه،حقوق بشر دوستانه بین المللی و نحوه انجام کارگروهی است