نگار هودگر
دبیر

فاطمه باوي
نائب دبیر

مينا اردو
شورای مرکزی

فائزه حسيني
شورای مرکزی

شيما عظيمي
شورای مرکزی

زينب علي بخشي
علی البدل

شقايق محمودي ده کهنه
علی البدل