مهندسی مکانیک بیوسیستم (به انگلیسی: Biosystems Engineering)، شامل مجموعه‌ای از علوم و فنون مربوط به ماشین‌های کشاورزی، سامانه‌های انرژی‌های تجدید پذیر و تولید مکانیزه مواد غذایی است. دانش آموختگان این رشته باید عموما دروس مهندسی مکانیک و همچنین در موارد کمتر، دروس گروه کشاورزی نیز بگذرانند. گرایش‌های مربوطه گرایش‌های این رشته عبارتند از: طراحی و ساخت: این گرایش همان رشته ماشین‌های کشاورزی بوده و به کار طراحی، ساخت و بهینه‌سازی ماشین‌های کشاورزی می‌پردازد. انرژیهای تجدید پذیر: این گرایش به مباحث مربوط به استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر به جای انرژیهای سنتی می‌پردازد. فناوری پس از برداشت: در این گرایش راه‌های مخرب و غیر مخرب، تعیین کیفیت محصولات کشاورزی، ساخت و بهینه‌سازی دستگاه‌های فراوری و بسته‌بندی محصولات کشاورزی آموزش داده می‌شود.


حسن حسين زاده
دبیر

داوود بهرامي کهيش نژاد
نائب دبیر

بسام حميد
شورای مرکزی

عادل داغري زاده
شورای مرکزی

خليل پناهيده
شورای مرکزی

رضا کاظمي منفرد
علی البدل

عباس نجفي نسب
علی البدل