انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز، بزرگترین تشکل دانشجویی جنوب غرب کشور و استان خوزستان و از موسسین و عضو فعال اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور است که با دارا بودن 3 حق رای، بیشترین تعداد حق رای را در بین دفاتر عضو این اتحادیه دارد. این انجمن سابقا از اعضای موسس اتحادیه انجمن های اسلامی تحکیم وحدت بود که پس از انشعاب رخ داده در تحکیم وحدت، با تاسیس اتحادیه دانشجویان مستقل، به عنوان عضوی موثر در اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل، فعالیت می کند. انجمن اسلامی دانشجویان، یک نهاد کاملا دانشجویی است و تحت لوای هیچ یک از احزاب، جریانات و گروه های سیاسی نیست. تمامی تصمیمات، موضع گیری ها و فعالیت های این انجمن مطابق با مرامنامه و اساسنامه انجمن است. 

انجمن اسلامی دانشجویان دارای سه رکن اصلی شامل مجمع عمومی شورای مرکزی و شورای راهبردی است. شورای مرکزی انجمن اسلامی عالی ترین مرجع اجرایی و برنامه ریز انجمن است. تعداد اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی 11 نفر است که از طریق انتخاباتی که هر ساله برگزار می شود توسط دانشجویان عضو این انجمن (مجمع عمومی) انتخاب می شوند. در کنار مجمع عمومی و شورای مرکزی، شورای راهبردی بازوی کمکی و یاری رسان انجمن است و در مواردی که اساسنامه تعیین می کند، مشارکت دارد. 

انجمن اسلامی دانشجویان، اولین و تنها تشکل دانشجویی کشور است که در کنار داشتن اساسنامه که در حکم قانون اساسی انجمن اسلامی است، دارای آئین نامه اجرایی داخلی نیز می باشد. آئین نامه اجرایی برای اولین بار در سال 1400 به پیشنهاد و سرپرستی دبیرکل انجمن اسلامی دانشجویان، با همکاری شورای مرکزی سیزدهم، تدوین و تصویب شد. ویژه برنامه روز دانشجو
پیام محمدعلی دهقانپور، دبیرکل انجمن اسلامی دانشجویان به مناسبت روز دانشجو-16 آذر 1400
پوستر بیستمین دوره اردوی جهاد اکبر