آنچه باید درباره «نقش گیاهان زینتی و پوششی بر بیابان‌زدایی و تثبیت ریزگرد‌ها» بدانیم
برگزاری نشست صمیمانه «شعر و ادبیات طنز» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری کارگاه آموزش نرم‌افزار «Arc GIS» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری کارگاه «یادداشت نویسی» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری دوره آموزش نرم‌افزار «Google Earth» در دانشگاه شهید چمران اهواز
بازدید از «ابنیه دانشگاه شهید چمران اهواز»
برگزاری نشست «آشنایی با رشته‌های علوم پایه» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری دوره آموزش «کمک‌های اولیه» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری دوره آموزش نرم‌افزار «متلب» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری سمینار «مگاکولون در دام کوچک» در دانشگاه شهید چمران اهواز