«سزارین در دام‌های بزرگ» در دانشگاه شهید چمران اهواز بررسی می‌شود
انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز به «دیار شهریاران» سفر می‌کند
انتشار فراخوان نامزدی در انتخابات شورای صنفی دانشجویان
برگزاری کارگاه آموزشی «مقاله‌نویسی» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری دوره آموزشی «جرایم رایانه‌ای» در دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز به تماشای «طنزیمات» می‌نشینند
بررسی «کشت ارگانیک گیاهان دارویی» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری طرح «ایستگاه سلامت» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری طرح «حامی سلامت» در دانشگاه شهید چمران اهواز
برگزاری نشست «بررسی آلاینده‌های محیطی» در دانشگاه شهید چمران اهواز