کانون گفتگو وابسته به مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز وب‌نشست بررسی رژیم غذایی در ماه مبارک رمضان را برگزار می‌کند.