معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی، کانون‌ها و تشکل‌ها باید معطوف به حل مشکلات کشور شود، گفت: دانشگاه مهمترین زیرساخت پیشرفت و توسعه‌ کشور محسوب می‌شود.
واحد ارتباطات و رسانه دانشگاه شهید چمران اهواز 49
آیین تجلیل از افتخارآفرینان دانشگاه شهید چمران اهواز در سی‌و‌ششمین جشنواره سراسری قرآن و عترت با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 60
کانون‌های دانشگاه شهید چمران اهواز، رویدادی را با عنوان «عهدواره سرباز سردار»، برگزار می‌کنند
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 40
کانون عاشورا و شهدای دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با عنوان «به یاد مهربانترین سردار»، برگزار می‌کند
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 29
امور فرهنگی خوابگاه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز، مسابقه «تنیس روی میز» ، را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه دانشگاه شهید چمران اهواز 72
انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با عنوان «نگاهی جامعه‌شناختی به پدیده جراحی»، را برگزار می‌کند
واحد ارتباطات و رسانه دانشگاه شهید چمران اهواز 62
انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاهی با عنوان «کتاب‌درمانگر» را برگزار می‌کند
واحد ارتباطات و رسانه دانشگاه شهید چمران اهواز 44
کانون محیط‌ زیست دانشگاه شهید چمران اهواز، نشست «دانشجو و محیط زیست» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه دانشگاه شهید چمران اهواز 55
انجمن علمی دانشجویی علوم زیستی دانشگاه شهید چمران اهواز، رویدادی با عنوان «بررسی نقش ژنتیک بر رشد قدی در انسان»، را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه دانشگاه شهید چمران اهواز 43
انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاهی با عنوان «خروجی‌های معرفت شناسی رئالیسم انتقادی» را برگزار کرد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 65