کانون ایران‌شناسی و گردشگری دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی تحلیلی با موضوع «پیوندهای فرهنگی ایران و افغانستان» برگزار می‌کند
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 43
انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی علمی با موضوع «ویژگی‌های یک داور بین‌المللی» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 34
انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره‌ای علمی با عنوان «رویکردهای نوین در شبیه‌سازی منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت پایدار» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 48
کانون مطالعات دانشگاه شهید چمران اهواز، مسابقه‌ کتاب‌خوانی با موضوع «روز زن» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 50
به همت انجمن‌های علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، یاسوج، لرستان و رازی کرمانشاه «نقش نفت در توسعه‌ی استان خوزستان» بررسی می‌شود.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 44
انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز نشستی با موضوع «نقد و بررسی ضرورت آموزش حضوری در دانشگاه‌ها» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 41
کانون عاشورا و شهدا دانشگاه شهید چمران اهواز، مسابقه‌‌ دل‌نوشته‌ای را با عنوان «دل‌گویه‌ای به مادر» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه دانشگاه شهید چمران اهواز 42
کانون ادبی دانشگاه شهید چمران اهواز، شب شعر «وزن عشق» را در دانشگاه برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 46
انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، «احکام اعدام» را از منظر فقهی و حقوقی بررسی کرد.
43
پژوهشکده شورای نگهبان با همکاری انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، «دوره‌ حقوق اساسی» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 40