نشستی با عنوان «یادگیری عمیق» در دانشگاه برگزار می‌شود
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 30
نجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوقی اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری انجمن عملی فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد وب‌نشستی با موضوع «بررسی فقهی رحم اجاره‌ای» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 31
کارگاه آموزشی درمانگری اختلال‌های یادگیری به‌صورت مجازی با حضور دکتر نیره زمانی درمانگر و پژوهشگر روان‌شناسی و آموزش کودک برگزار می‌شود.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 32
انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوقی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی حقوقی را با عنوان «شلیک یا مرگ» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 32
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی تحلیلی حقوقی با عنوان «بررسی ابعاد حقوقی و اخلاقی هوش مصنوعی با تمرکز بر آثار سینمایی» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 31
انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، سلسله گفت‌وگو‌هایی پیرامون مفاهیم، نظریات و پدیده‌های جامعه‌شناسی، با عنوان «محفل جامعه‌شناسی»، برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 36
انجمن علمی دانشجویی ژنتیک بیوتکنولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره «آموزش نرم‌افزار اکسل» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 33
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با عنوان «انقلاب اسلامی، استقلال و هویت ملی» برگزار کرد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 29
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاه آموزشی «اظهارنامه‌های مالیاتی» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 30
انجمن علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی با موضوع «آشنایی با نرم‌افزارهای معماری» را برگزار می‌کند
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 36