انجمن علمی دانشجویی باستان‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی علمی با عنوان «ظهور نوسنگی در خاور نزدیک؛ مکانیسمی طولانی و فرامنطقه‌ای» برگزار کرد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 27
انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، به مناسبت روز وکیل، نشست‌هایی علمی تخصصی را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 28
انجمن علمی دانشجویی ژنتیک بیوتکنولو دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره آموزشی «روش تحقیق» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 29
انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره آموزشی «مقاله‌نویسی» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 33
محمد عادلیان، دبیر کانون خیریه قدم دانشگاه شهید چمران اهواز، به دبیری شورای هماهنگی کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه، انتخاب شد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 36
انجمن علمی دانشجویی معماری دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاهی را با موضوع «ایده تا اجرای فرآیند طراحی در دفاتر حرفه‌ای معماری» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 30
انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «مذهب مغولان و ایلخانان ایران» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 36
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با عنوان «اصول حقوقی و اخلاقی حاکم بر هوش مصنوعی» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 28
انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه شهید چمران اهواز، کارگاهی را با موضوع «آماده‌سازی نمونه و استخراج RNA در سلول‌های گیاهی» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 30
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، تحلیلی حقوقی بر فیلم سینمایی «اینجا چراغی روشن است» ارایه می‌دهد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 44