مسابقه عکاسی با محوریت موضوعات مربوط به علوم زمین برگزار می‌شود
نشست آشنایی با المپیاد روانشناسی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود
کانون آسیب‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز علل و پیامدهای تاخیر در ازدواج را بررسی می‌کند
نقش و جایگاه کاسی‌ها در فرهنگ و تمدن میان‌رودان برسی شد
کارگاه تدوین، ارسال و پیگیری مقاله در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می‌شود
کارگاه برخط آموزش مقاله‌نویسی
آموزش قرارداد نویسی در دانشگاه شهید چمران اهواز
سرنخ‌هایی برای علاقه‌مندان به کتاب‌درمانگری
نقش ژنتیکی ورزش بر ناباروری بررسی می‌شود