انجمن عملی دانشجویی ژنتیک بیوتکنولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز کارگاه آموزشی «spss» را برگزار می‌کند
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 30
انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز کارگاه آموزشی «جئوجبرا» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 34
انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی تاریخ و جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «نقش سنجش از دور در یافتن شواهد تاریخی» برگزار کرد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 27
انجمن علمی دانشجویی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «استقلال وکیل» برگزار کرد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 33
انجمن علمی دانشجویی ریاضی دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با عنوان «پنجره‌ای نو به دنیای ریاضیات» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 42
کانون‌ تئاتر دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «تحلیل نمایشنامه کسوف اثر ایوب آقاخانی» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 29
کانون‌ تئاتر دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی را با موضوع «دورخوانی نمایشنامه کسوف اثر ایوب آقاخانی» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 27
به همت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، مراسم زیارت عاشورای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در محوطه فضای باز این معاونت برگزار شد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 42
انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز، نشستی علمی با موضوع «تغییر اقلیم و اثرگذاری آن در برنامه‌ریز‌ی‌ها» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 37
انجمن علمی دانشجویی علوم‌پایه و پاتوبیولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز، همزمان با نخستین جشنواره ملی دانشجویی علوم و فناوری سلول‌های بنیادی، نشستی را با موضوع «آشنایی با فرآیند و نحوه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان» برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 34