انجمن علمی دانشجویی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز کارگاه آموزشی مقدماتی SPSS را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 38
انجمن علمی دانشجویی ژنتیک بیوتکنولوژی دانشگاه شهید چمران اهواز کارگاه آموزشی «آشنایی با اصول پروپوزال نویسی و مقاله‌نویسی» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 34
انجمن علمی دانشجویی زمین‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز کارگاه آموزشی نرم‌افزار ENVI را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 34
پس از دوسال وقفه در برگزاری اردوی راهیان نور به دلیل همه‌گیری بیماری کرونا، جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز با شرکت در اردوی راهیان نور در مناطق عملیاتی حضور یافتند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 40
به مناسبت ۱۵ اسفندماه روز درخت‌کاری با حضور جمعی از دانشگاهیان شهید چمران اهواز ۲۱۰ نهال در پردیس دانشگاه کاشته شد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 43
انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه شهید چمران اهواز، نشتی را با موضوع «بزرگداشت روز وکیل» برگزار کرد.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 41
شورای هماهنگی کانون‌های دانشگاه شهید چمران اهواز، در آستانه چهارمین جشنواره دانشگاهی رویش، پیش‌رویدادی را با عنوان «عصر شعر آیینی» برگزار کردند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 37
کانون هلال‌احمر مدیریت برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز با همکاری موسسه خیریه‌ی بیمارستان فوق تخصصی کودکان ابوذر اهواز «پویش مهربانی» را به مناسبت ۱۴ اسفندماه روز احسان و نیکوکاری برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 43
انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید چمران اهواز وب‌نشستی با عنوان «آشنایی با لینوکس» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 28
انجمن علمی دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، وب‌نشستی با موضوع «جامعه‌شناسی (نگاهی به نظریه‌های فمینیستی» را برگزار می‌کند.
واحد ارتباطات و رسانه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز 29